SKOLEFRI

SKOLEFRI leir er et tilbud om gode leiropplevelser for skolebarn fra 1. - 10. trinn med familier, og en egen leir for ungdom mellom 13 og 20 år.

Hva skjer på SkoleFRI leir?

Hver leir varer fire dager der deltakerne bor sammen, spiser og leker sammen.
Alle måltid spiser vi sammen på Ansgar sommerhotell. På fritiden har vi aktiviteter, bading, lek, grilling, fisking. En hel dag er vi i Dyreparken.

Alle leirene er på Ansgar Sommerhotell på Hånes i Kristiansand med nydelig utsikt, fin badestrand og stor spisesal. Derfra er det gåavstand til den store Hamresanden og kort busstur til Dyreparken.

På hver leir er det ledere fra de lokale Nærmiljøsentrene, Frivilligsentralene eller andre samarbeidspartnere. Spør din miljøterapeut eller leder på Nærmiljøsenteret hvilken leir det er flest fra ditt nærområde, så dere kan være sammen med andre som bor i nærheten av dere.


Når er SkoleFRI for 2024?

SF vår 24-012-3.februarMini SkoleFRI
badedøgn for familier
Skjærgården hotell og badepark, Langesund
SF sommer 24-0122-25.juniTenåringsleirAnsgar sommerhotell, Kristiansand
SF sommer 24-02
25-28.juniFamilieleirAnsgar sommerhotell, Kristiansand
SF sommer 24-03
28.juni-1.juliFamilieleir
Ansgar sommerhotell, Kristiansand
SF sommer 24-04
1-4.juliFamilieleir
Ansgar sommerhotell, Kristiansand
SF høst 24-01
7-10.oktoberFamilieleirVegårtun leirsted, Vegårshei

Hvor mye koster deltakelse på SkoleFRI?

Ordinær pris er kr 2500,- pr deltaker, men leirene er sterkt subsidierte for at alle skal ha mulighet til å delta uavhengig av økonomi. Derfor er egenandelen lav med mulighet for å søke om også å få denne dekket.

Egenandel pr. deltaker er kr 600,- på sommer- og høstleir som blant annet dekker: Hotellrom, mat, sengetøy og håndkle, aktiviteter, forsikringer og bussreise for de som ikke har egen bil med mer.

Egenandel pr deltaker er kr 400,- på minileir i februar, som dekker: Hotellrom, pizza og drikke for inntil 4 personer pr familie, aktiviteter, enkel snacks til aktivitetene med mer.

Max sum pr. familie pr leir: kr 1400,-

Hjelp til å dekke egenandelen

Skolebarn fra Skien kan få dekket egenandel fra Fritidsfondet. De som ikke får egenandelen dekket av kommunen, kan få 50% dekket fra Der du bor-fondet.

I påmeldingen kan du krysse av for om dere betaler egenandelen selv, eller om dere søker egenandelen dekket fra Fritidsfondet (gjelder barn fra 6-12 år i Skien kommune) eller delvis dekket av DDB-fondet (alle aldersgrupper).

De som søker om støtte, får svar på det når de får tildelt plass.

Alle som melder seg på og får tildelt plass, får tilsendt faktura som må betales for å bekrefte plassen.Hvem står bak SKOLEFRI 2024?

Der du bor består av 10 Nærmiljøsenter/frivilligsentraler som samarbeider om SKOLEFRI og andre prosjekt. I tillegg samarbeider vi med andre organisasjoner flere steder.

Der du bor er basert på et kristent verdigrunnlag og SKOLEFRI er et livssynsåpent tilbud med respekt for ulike kulturer, tro og livssyn. Det er ikke religiøs eller politisk forkynnelse på leirene.

Alle ledere og frivillige har registrert politiattest og signert taushetserklæring. Vi behandler alle personopplysninger iht GDPR-regelverket.


-----------------------------

Når hvert arrangement koples til SKOLEFRI som Aktivitet, kommer listen over kommende arrangement her.

2024 © Der du bor