Inkluderingsdager Telemark

Jobber du med eller er engasjert i å skape et samfunn med plass til alle? Inkluderingsdagene er en lavterskel møteplass for deg.

Aldersgruppe: For alle

Inkluderingsdagene er en møteplass på tvers. Her møter du veiledere og saksbehandlere i kommunen. Du blir kjent med gründere og sosiale entreprenører, folk som jobber i frivillige organisasjoner, ledere eller ansatte i privat næringsliv og offentlig sektor, forskere og akademia, eller andre som ønsker å være en ressurs i inkluderingsarbeidet. 


Påmelding:
https://landing.mailerlite.com/webforms/landing/o0f5l6 

2023 © Der du bor