Inkluderingsdager Telemark

Jobber du med eller er engasjert i å skape et samfunn med plass til alle? Inkluderingsdagene er en lavterskel møteplass for deg.

Aldersgruppe: For alle


Hva er Inkluderingsdager Telemark?

Telemark har satt seg mål om å bli best på inkludering. Da må vi kjenne hverandre, inspirere hverandre, lære av hverandre og utfordre hverandre! Inkluderingsdager er for alle som jobber for bedre og bredere deltakelse og mindre utenforskap.

Inkluderingsdagene er en møteplass på tvers. Her møter du veiledere og saksbehandlere i kommunen. Du blir kjent med gründere og sosiale entreprenører, folk som jobber i frivillige organisasjoner, ledere eller ansatte i privat næringsliv og offentlig sektor, forskere og akademia, eller andre som ønsker å være en ressurs i inkluderingsarbeidet. 

Inkluderingsdager startet i Oslo av Velferdsetaten, SoCentral og Kybri. Takket være midler fra Kavlifondet og Sparebankstiftelsen har SoCentral kunnet ta metoden og møteplassen til Rogaland, Østfold, Vestfold og Grenland & Telemark. Fylkeskommunen har gitt støtte til etablering av Inkluderingsdager både i Vestfold og i Telemark.


Hvor er det Inkluderingsdager?

Besøk nettsiden: https://inkluderingsdager.no/ , for å få oversikt og mer informasjon om alle Inkluderingsdager, i Telemark, Vestfold og Østfold. 


Vil du få invitasjoner til inkluderingsdagene? 

Du kan delta hver gang, eller når det passer best for deg. 

Meld deg på epostlista her - Inkluderingsdager@derdubor.org

Eller besøk nettsiden: https://inkluderingsdager.no/

Husk å sjekke om den første eposten kan ha havnet i søppelpost!


Ønsker du å delta på Inkluderingsdager Telemark? 

Se kalender lengre ned på denne siden. Velg ønsket dato og meld deg på. Deltakelse er åpen for alle!. 

(Husk å melde deg på epostlista for å motta oppdateringer om kommende inkluderingsdager i Telemark). 


Hva skjer på en vanlig inkluderingsdag?

Temaene på inkluderingsdagene er ulike fra gang til gang, men vi har alltid en blanding av faglige innledninger og workshop, etterfulgt av en gratis lunsj.

Program

Kl. 08.30 - Velkommen 
Kl.09.00 -  Innledninger om dagens tema.
Kl.10.15 -  Workshop.
Kl.11.30 - 12.00: Gratis Lunsj og mer samtale, hvis du har tid.

Det blir også god tid til samtale ved bordene.   

Tema har for eksempel vært deltakelse og tilhørighet for eldre, bærekraftige og grønne arbeidsplasser, medvirkning og nye samarbeid, eller ungdom og psykisk helse.


Hvem står bak Inkluderingsdager Telemark?

Møteplassen og metoden videreutvikles av organisasjonen Der du bor (DDB), med støtte fra Telemark Fylkeskommunen, og i samarbeid med Fylkeskommunen, KIE -Kvalifiserings og integreringsenheten i Skien, Flex-id stiftelsen, Kirkens Bymisjon og Porsgrunn kommune.  Siden 2017 har DDB ledet Grenland Inkluderingsforum som nå er utvidet til Inkluderingsdager Telemark.

Hilsen arbeidsgruppen:
Gisle Lunde, Lise Ripegutu, Lailo Merganova, Stig Roar Hansen, Nina Meling Haugen, Grunde Grimsrud og Quessia Wold.(KIE)
 Kvalifiserings- og integreringsenheten
Hvordan bør vi utvikle inkluderingsdagene Telemark slik at vi treffer behovene? Tusen takk for at du bruker to minutter og deler dine innspill med oss!


Inkluderingsdager Telemark

Dato Kl. Tittel Sted
Fre 13.09 08:30 13.09.2024: Inkluderingsdager Telemark Oppdateres snart!
2024 © Der du bor