Om oss

Vår historie


Siden 2008 har Der du bor - Telemark vokst fra en ide til et nettverk av 7 lokale Nærmiljøsenter/Frivilligsentraler, mange prosjekt og enda flere frivillige og deltakere.


Karl Fredrik Kittilsen inklderte barn, unge, eldre og innvandrere i et aktivt nærmiljøarbeid på Bøle og Moflata med bordtennisklubb, Etter Skoletid og kafeteria som sosial møteplass på dagtid. Han inkluderte flerkulturelle innbyggere fra mange land som samarbeidet for å gi vann og utdanning til barn i andre verdensdeler.


Ideen om å dele denne erfaringen med andre gjorde at fem menn i 2008 startet på Der du bor - Grenland som nå er Der du bor - Telemark med 7 lokale senter, flere medlemmer og mange prosjekt.


Vår organisasjon

Der du bor - Telemark er en selvstendig organisasjon med Generalforsamling og valgt styre som sammen med daglig leder har ansvar for all aktivitet og prosjektene.

Hvert lokale Nærmiljøsenter er selvstendige organisasjoner med egne styrer, daglig leder og andre medarbeidere.

I 2019 etablere vi foreningen SAREPTA mat, kultur og kompetanse som spesielt jobber med arbeidsinkludering.

Vår ledelse

Styreleder er Bjørn Kortner og styremedlemmer er Lise Ripegutu, Inger Lisbeth Aas Pedersen, Knut Janøy, Dag Klonteig og Gisle Lunde med Karl Fredrik Kittilsen og Gordon Kleppe som varamedlemmer.

Gisle Lunde er grunnlegger og daglig leder siden starten i 2008.


Andre ansatte

Vi har prosjektledere og medarbeidere som jobber med ett eller flere prosjekt som legger tilrette for at mange frivillige kan bidra i arbeidet.

Sammen med daglige ledere og medarbeidere i hvert Nærmiljøsenter utgjør våre medarbeidere en viktig ressurs for å utvikle et bærekraftig frivillighetsarbeid over tid.

Organisering og vedtekter


Der du bor - Telemark er en ideell forening med egne vedtekter som godkjennes av Generalforsamlingen.
Vi er en selvstendig organisasjon som er medlem av Frivillighet Norge og registrert i Frivillighetsregisteret.
Organisasjonsnummer : 992 209 208