Torsdag 26 Februar 2026
Kl. 14:00 - 16:30, Skotfoss Misjonskirke, Skotfossmyra 1
Etter Skoletid - Skotfoss
Etter Skoletid på Skotfoss er for 4.-7. trinn fra Skotfoss skole.

Daniel Oviedo Ibarra er ansvarlig leder sammen med frivillige2023 © Der du bor